Realiseren van gewenst gedrag met resultaat

 "Veranderen van individueel gedrag heeft weinig zin, omdat de praktijk en de gedragsnormen van collega’s het nieuwe gedrag van individuen altijd zal neutraliseren naar de norm van de groep.”

De aanpak (genaamd Impulse) gaat over het veranderen van gedrag van groepen mensen. Ofwel, het gaat om het organiseren van een omgeving waarin ander gewenst gedrag de norm wordt en waarbij medewerkers elkaar aanspreken op de toepassing van het nieuwe gedrag. Daarmee nemen zij eigenaarschap op dit gewenste gedrag en wordt een onomkeerbare verandering gerealiseerd: gestuurd door de eigen medewerkers zelf!

Impulse gaat verder waar Lean, Scrum of …. eindigen. Impulse gaat primair om het creëren van een omgeving die sturend wordt op ander, gewenst gedrag waardoor medewerkers de doelen van de organisatie realiseren, voldoen aan de verwachtingen van de klant/ organisatie en worden alle individuele (veelal conflicterende) belangen van alle betrokkenen veiliggesteld.

Hoe werkt de Impulse aanpak?

 

Het geheim van de smid

De 4 Aanpak-principes van Impulse

1. Pak de informele gedragsprocessen aan 

•     Het systeem (de omgeving) waarin we werken stuurt het gedrag van   mensen;

     Dit systeem bestaat uit vele formele en vooral informele werk- en gedragsprocessen.

•     Deze processen bepalen de norm voor het gewenste gedrag.

2. Richt je op persoonlijke belangen 


     Centraal in een verandertraject staat het realiseren van het organisatiedoel;

     De mate van realisatie van dit doel wordt bepaald door het gedrag van mensen;

     Gedrag wordt gestuurd door individuele, conflicterende en veelal onuitgesproken belangen.

3. Opdrachtgeverschap


     Veranderen van gedrag is de verantwoordelijkheid van de lijnmanager;

     Verantwoordelijkheid voor gedragsverandering start met goed opdrachtgeverschap;

     Goed opdrachtgeverschap begint met te weten wat je echt wilt en hier top-down op te sturen.

4. Gebruik gezond verstand voor snel resultaat 


     De beste oplossingen voor complexe problemen worden gevonden met gezond verstand;

     Gezond-verstand-oplossingen zijn oplossingen die snel tot resultaten leiden die er toe doen.

    Snelle resultaten die er toe doen, zorgt er voor dat mensen eigenaarschap op de oplossing nemen

 

Achtergrond 

De aanpak (genaamd Impulse) is ontwikkeld door Dr. Cees Min. Hij promoveerde op de vraag: ‘Waarom veranderingen weinig resultaat opleveren’. Hij is auteur van meerdere bestsellers, zoals 'Bye Bye Consultant' en 'Veranderen met Gezond verstand'. In dit verband is hij een veel gevraagde spreker in binnen- en buitenland.
Lange tijd is Cees verbonden geweest aan het MIT Boston en nog steeds verricht hij onderzoek naar het ‘Leidinggeven aan de Nieuwe Tijd ’. In deze laatste hoedanigheid coördineert hij o.a. momenteel het kennisplatform ‘the Humanizing Turn" waarbij - in co-creatie met bedrijven- praktische tools aan de hand van het management model 'the Humanizing Turn' worden ontwikkeld.
De focus ligt consequent op gedragstrainingen voor managers en stafmedewerkers. Hierbij gaat het er niet om anderen te leren ‘wat’ ze moeten doen, maar vooral ‘hoe’ dat te doen. Praktisch, hands-on en snel. Het ‘hoe realiseer je morgen ander gedrag’ staat centraal.

Hoe werkt de Impulse aanpak?